Metaelméleti kutatócsoport tagjai:

Babits Antal vallásfilozófus

Bagdy Emőke pszichológus, pszichoterapeuta
Bak Sándor közgazdász, író
Balogh Gábor szociálteoretikus
Bánáti Ferenc társadalomkutató
Bese Ferenc társadalomkutató
Csorba József információelmélet-kutató
Csörgő Zoltán tudatkutató, hagyománykutató
Czene Zsolt térségfejlesztési szakértő, örökségkutató
Dienes István elméleti fizikus, védakutató
Dunkel Nepomuk Norbert zeneszerző, filozófus
Enyedi Andrea közgazdász
Fülöp Ádám maya kultúrakutató
Gáspár Tamás közgazdász, jövőkutató
Garaczi Imre filozófus
Györfi János vallástörténész, kulturális antropológus
Héjjas István gépész és villamosmérnök, buddhizmus-kutató
Hencz László informatikus
Kamarás István kultúra-, művészet- és vallásszociológus, író
Kiss Endre filozófus
Kiss Károly környezetgazdász
Koncz Gábor közgazdász, jövőkutató
László András filológus, spirituális gazdaság kutató
Major Gyöngyi közgazdász, filozófus
Márfai Molnár László esztéta, filozófus
Mezei Tamás matematikus, filozófus
Nagy Dénes matematikus, tudomány- és technikatörténész
Nádor Judit, festőművész, sámánizmus kutató
Radics János kabbalakutató
S. Székely Attila pszichológus, filozófus,
Szántó Borisz gépészmérnök, reaktormérnök
Szász Ilma vallásfilozófus, valláspszichológus
Szentesi István genetikus, bioinformatika kutató
Szoboszlai Kiss Katalin filozófus, ókorkutató
Szűcs János buddhista gondolkodó
Takáts Péter szociálpedagógus, organikus gazdaság kutató
Tasi István vaisnava teológus, kulturális antropológus
Ugrin Emese művészettörténész, keresztény ikonológia kutató
Válóczy István rendszerelmélet kutató
Varga Csaba társadalomelmélet kutató, metafilozófus
Vissi Ferenc közgazdász